Privacyverklaring

Clean-X, handelend onder de namen Autopoetsbedrijf Clean-X en Clean-X Auto’s, gevestigd aan de Kapitein Grantstraat 32D (7821 AR) te Emmen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens:

Clean-X hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Clean-X verwerkt persoonsgegevens op het moment dat u ervoor kiest om gebruik te maken van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens alsmede gegevens die nodig zijn met betrekking tot de overeenkomst. Wij kunnen, afhankelijk van de dienst(en) die u van ons afneemt, de volgende gegevens verwerken:

– Naam en adres;
– Postcode en woonplaats;
– Telefoonnummer en/of e-mailadres;
– Factuurgegevens;
– Chassisnummer van het voertuig;
– Kenteken van het voertuig;
– Model van het voertuig;
– Technische gegevens over het voertuig;
– Tenaamstellingsgegevens;
– Andere gegevens die relevant zijn voor de betreffende overeenkomst.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen:
– om de overeenkomst op een juiste wijze uit te voeren;
– om facturen te kunnen opstellen;
– om u te kunnen informeren over de status van een uitgevoerde dienst;
– om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten;
– om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Wat is de duur van het bewaren van mijn gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dit betekent dat wij uw gegevens enkel gebruiken voor de duur van de overeenkomst en om de door u gekozen dienst(en) te kunnen leveren. Daarnaast bewaren wij uw gegevens zolang daarvoor een gerechtvaardigd belang is. Wij hanteren in ieder geval een maximale bewaartermijn van 7 jaar.

Het delen van gegevens met derden:

Clean-X verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien wij daartoe genoodzaakt zijn op basis van een wettelijke verplichting. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen (of iets dergelijks) aan derden.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Clean-X neemt het bewaren van uw gegevens zeer serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en diefstal te voorkomen. Clean-X heeft hiervoor intern beleid opgesteld. De volgende maatregelen zijn genomen:
– Enkel medewerkers van Clean-X hebben toegang tot uw gegevens indien dat noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie;
– Alle medewerkers van Clean-X hebben een geheimhoudingsplicht;
– Ons systeem is beveiligd met een wachtwoord en gebruikersnaam;
– Onze wachtwoorden worden regelmatig gewijzigd ter beveiliging van uw persoonsgegevens.

Cookies:

Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek op onze website wordt opgeslagen op uw computer, telefoon of tablet. U kunt u afmelden voor cookies door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instelling van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:
– Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
– Tracking cookies: wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
– Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.  Clean-X gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Uw rechten:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek daartoe schriftelijk doen via ons Contact Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch binnen de wettelijke termijn, op uw verzoek reageren.

Voorts heeft u het recht
– om uw toestemming in te trekken voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
– om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
– om bezwaar te maken tegen direct marketing.

Mocht u verdere vragen hebben over de manier waarop Clean-X met uw gegevens omgaat, of één van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via contact

Clean-X behoudt zicht het recht voor haar privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren u derhalve deze pagina in de gaten te houden om te bezien of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Autopoetsbedrijf Clean-X

Adres: Sint Gerardusstraat 151
Postcode: 7826 CD
Plaats: Emmen
Telefoon: 06 31903579
KVK-nummer: 65560663
Vestigingsnr:  000034274820

 

Openingtijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09:30 uur tot 17:00 uur
09:30 uur tot 17:00 uur
09:30 uur tot 17:00 uur
09:30 uur tot 17:00 uur
09:30 uur tot 17:00 uur
09:30 uur tot 17:00 uur